Stand: 07.12.2022

Informatieplicht ten opzichte van de eindverbruiker 

De wetgever eist van online shops, voorafgaande aan een koopovereenkomst, de bekendmaking van volgende informatie:
1. Overeenkomsten komen met Lederhaus Giese GmbH tot stand, zolang niet uidrukkelijk anders aangegeven. Adressering:
Sonnenwall 69, 47051 Duisburg, Duitsland.

Klachten aub richten aan:
ē per E-Mail
ē telefonisch onder Tel-Nr. +49 203 518860-0 ( Ma - Vr: 13:00 - 17:00 uur uur )
ē schriftelijk aan: Lederhuis
Lederhaus Giese GmbH, Sonnenwall 69., 47051 Duisburg, Duitsland

2. Voor teruggave van gekochte goederen geldt:
a) Herroepingsrecht
Bij overeenkomsten via telecommunicatie (bijv. internet), kunt uw overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen in tekstvorm (bijv. Brief, fax, e- mail) of Ė wanneer de goederen voor de afloop van die periode aan u overgedragen zijn Ė ook door terugzending herroepen. De termijn vangt aan na ontvangst van deze informatie in tekstvorm, echter niet voor binnenkomst van de goederen bij de ontvanger (bij terugkerende levering van soortgelijke goederen niet voor de ontvangst van de eerste deellevering). Ter waarborging van de herroepingstermijn is het op tijd verzenden van de herroeping of de goederen voldoende. De herroeping dient te worden gericht aan: Lederhaus Giese GmbH, Sonnenwall 69, 47051 Duisburg, Duitsland.

b) Herroepingsgevolgen
In het geval van een effectieve herroeping dienen wederzijds ontvangen prestaties terug toegekend te worden en eventueel genoten voordelen (bijv. rente) teruggegeven. Kunt u ons de ontvangen prestatie even als de voordelen (bijv. gebruiksvoordeel) niet of deels niet of alleen in verslechterde toestand terug toekennen resp. teruggeven, dan moet u ons daarvoor de schade vergoeden. Bij de overdracht van goederen, geldt dit niet, wanneer de verslechtering uitsluitend het gevolg is van het controleren van de goederen - zoals dat de klant mogelijk geweest zou zijn in een winkel. In het algemeen kan de klant die plicht tot schadevergoeding voorkomen, door de goederen bij een ingebruikname op voorgeschreven wijze, deze niet als ware het zijn eigendom, in gebruik te nemen, en alles na te laten wat de waarde van de goederen zou kunnen verminderen. Goederen die als pakket te versturen zijn kunt u op ons risico terugzenden. U dient de normale kosten van de terugzending te betalen, wanneer de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde of wanneer u bij een hogere prijs de goederen op het tijdpunt van het herroepen nog niet de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen deelbetaling heeft gedaan. Anders is de terugzending voor u gratis. Niet voor pakketverzending geschikte goederen worden bij u afgehaald. Verplichtingen ter restitutie van betalingen moeten binnen 30 dagen voldaan worden. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of de goederen, voor ons met de ontvangst daarvan.

c) Klantspecifiek geproduceerde leveringen, maatgesneden leder, maatgesneden kunstleder en boeken zijn van teruggave uitgesloten (maatgesneden kunstleder is korter dan de rollengte).

3. Afhaling van de goederen
Binnen de EU en vanaf een goederenwaarde van 40 euro volgt de afhaling van goederen automatisch door een pakketdienst vanaf elk gewenst adres, ook vanaf werkplaats. Meldt U daarvoor een afhaling van te voren aan bij het Lederhaus aub. Als U de goederen niet door een door Lederhaus gecontracteerde pakkerdienst wilt laten afhalen, frankeer dan het pakket naar behoren alstublieft. De betaalde portokosten worden U dan terugbetaald.
Bij een goederenwaarde onder 40euro draagt de klant de kosten voor retourzending.

4. Betreffende de garantie gelden de wettelijke bepalingen.

5. Betreffende onze aansprakelijkheid verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden.

6. Onze aanbod is vrijblijvend.
Dat betekent dat wij leveren onder voorbehoud van beschikbaarheid. Is een artikel uitverkocht of op dat moment niet leverbaar, zijn wij niet tot levering verplicht. We zijn gerechtigt een in kwaliteit en prijs gelijkwaardig artikel te leveren.

7. De prijzen gelden voor de kleinhandel in € incl. BTW.
Lever- en verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Details hierover vind U in onze Algemene Voorwaarden.

8. U gaat een bindende koopovereenkomst met Lederhaus aan,
wanneer U, na de online-bestelprocedure doorlopen te hebben, en in het bestelformulier de 'Verzend'-button aanklikt. Het nakomen van de koopovereenkomst volgt door toezending van de goederen.

9. U kan de bestelprocedure direct (online) via uw pc doorlopen.
Uw bestelgegevens worden bij ons opgeslagen. Mocht U dze data op papier willen hebben dan kunt U in de laatste stap van de bestelprocedure de bestelling printen.

11. Onze Algemene Voorwaarden kunt U altijd onder

AVV.

 oproepen en printen.


12. De koopovereenkomst volgt enkel in de Duitse taal.

Lederhaus Giese GmbH,   Sonnenwall 69,   47051 Duisburg,   Duitsland
Tel. : +49 203 518860-0  |  E-Mail: info@Lederhaus.de  |  Internet: www.Lederhaus.de