Stand: 07.12.2022

privacybeschermingsverklaring 


1. Persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens die U via de Lederhaus website invult, per brief, of telefonisch doorgeeft, worden door Lederhaus Giese GmbH, Sonnenwall 69, 47051 Duisburg , verzameld, gebruikt en verwerkt. Dat is de verantwoordelijke plaats in de zin van het Bundesdatenschutzgesetzes.

2. Aard, omvang en reden van gegevensgebruik
De door U verstrekte gegevens voor een bestelling bij het Lederhaus of in het Lederhaus forum, worden alleen voor de contractueel vastgelegde redenen i.c. de afwikkeling van bestellingen, de levering van goederen, afwikkeling van betalingen en, in zoverre aangegeven, ten behoeve van andere diensten gebruikt. Verder worden, enkel als U ons daartoe toestemming gegeven heeft, de gegevens gebruikt voor informatie- en reclamedoeleinden. De gegevens worden electronisch bewaard. Persoonlijke gegevens worden in principe SSL-versleuteld verstuurd. Het aangeven van telefoonnummer en emailadres is nodig om U snel en op eenvoudige wijze te informeren over rekeningen, mutaties en/of levertermijn. Uw IP-nummer wordt ook bewaard tijdens het invullen van uw gegevens op de Lederhaus website. Sowie die Aufbewahrung Ihrer Daten nicht mehr erforderlich oder gesetzlich geboten ist, werden diese gelŲscht.
Diese Webseite verwendet ĄCookiesď, kleine Textdateien, welche auf Ihrem Endgeršt gespeichert werden. Die Cookies dienen dazu, sich wiederholende Eingaben durch den Anwender zu erleichtern. Diese Cookies werden vom Lederhaus Giese GmbH nicht ausgewertet oder an andere Stelle Łbertragen.

3. Klantnummer en wachtwoord
Het Lederhaus stelt U in staat om met klantnummer en wachtwoord zijn website en shop te gebruiken. Bent U alstublieft voorzichtig met uw geheime wachtwoord om misbruik te voorkomen. Der Betreiber Łbernimmt keine Haftung fŁr Passwortmissbrauch, sofern dieser nicht von dem Betreiber selbst verursacht wurde. Voor een vraaggestuurde weergave van onze internetpagina's kan het Lederhaus gegevens over de aard van het gebruik onder uw klantnummer opslaan. U heeft ten allen tijde het recht om dat te weigeren
Op aanvraag geeft het Lederhaus U verder gaarne alle informatie over de gegevens die opgeslagen zijn onder uw naam. Sofern Sie als Kunde den Onlineshop eingeloggt haben und diesen wieder verlassen, werden Sie automatisch ausgeloggt.

4. Niet aan derden doorgegeven
Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

5. Overeenkomst/Herroepingsrecht
Als U op onze internetsite toestemming geeft voor een bepaald gebruik van uw gegevens, doet U dit op vrijwillige basis. U heeft het recht deze toestemming op elk moment stop te zetten

6. Verandering van het privacybeleid
Het Lederhaus behoudt zich het recht voor om privacybeleid te actualiseren. In geval van aanpassingen die voor U nadelig zouden kunnen zijn, zal het Lederhaus U bijtijds informeren.

7. Cookies
Geen cookies worden opgeslagen op de apparaten van de gebruikers. (Cookies zijn kleine bestanden met voornamelijk persoonsgegevens die vaak andere websites gebruiken)

8. Vragen over privacybescherming
Heeft U vragen of aanmerkingen over de privacybescherming bij het Lederhaus?
Neem dan aub contact op met de verantwoordelijke afdeling via E-Mail.

Lederhaus Giese GmbH,   Sonnenwall 69,   47051 Duisburg,   Duitsland
Tel. : +49 203 518860-0  |  E-Mail: info@Lederhaus.de  |  Internet: www.Lederhaus.de